Vechi şi nou în religie. Un articol de Anca MANOLESCU

In martie 2000, Papa Ioan-Paul al II-lea s-a rugat la Zidul Templului din Ierusalim. S-a rugat în calitate de creştin conştient de seva tradiţiei ebraice, prezentă în creştinism. S-a rugat, cerînd iertare pentru suferinţele pricinuite în istorie poporului evreu. S-a rugat pentru fraternitate între cele două religii. E o atitudine care, de la Conciliul Vatican II, începe să pătrundă în conştiinţe, să determine creativitate teologică şi spirituală. În 2009, Papa Benedict al XVI-lea, iar în 2014, Papa Francisc şi-au murmurat ruga în acelaşi loc.

S-a putut vorbi despre o „revoluţie copernicană“ a relaţiilor între cele două credinţe. Înainte, de-a lungul multor secole de creştinism modelator de lume şi de civilizaţie, iudaismul a primit un rol contradictoriu, greu de îndurat. I se recunoştea mai ales o demnitate perimată. Era preţuit pentru ceea ce fusese înainte de revelaţia christică; era dispreţuit/condamnat pentru că se menţinuse după apariţia ei, neacceptînd o. Potrivit interpretărilor curente, el fusese înlocuit, fusese „demis“ spiritual de „Noul Israel“, de „Adevăratul Israel“ care era creştinătatea. Mai ales sub acest unghi a fost privit iudaismul în mediile creştine. În cel mai bun caz, era tratat drept o credinţă înaltă, apropiată, dar incompletă; pe de altă parte, era privit ca o imagine a îndărătniciei, a orbirii spirituale. Dar, fie şi în lipsa acestei acuze, convertirea lui la creştinism – se socotea – va marca intrarea în eschaton. Chiar un critic atît de activ al antiiudaismului precum Vladimir Soloviov (autor, în 1890, al unui „Protest împotriva mişcării antisemite din presă“, semnat de prestigioşi oameni de cultură ruşi, în frunte cu Lev Tolstoi, vezi V. Soloviov, N. Berdiaev, G. Fedotov, Creştinsim şi antisemitism, Humanitas, 1992), chiar el aşa imagina lucrurile în Scurtă povestire despre Antihrist (1900): o Biserică universală care, la sfîrşitul istoriei, îi va reuni pe creştini şi pe evrei.

În cuplul Vechiul Testament – Noul Testament, „vechiul“ avea înţelesul de „trecut“, numai de pregătire, de anunţ pentru cel „nou“, fără drept de a se menţine în specificitatea sa, în rotunjimea lui spirituală. Un evoluţionism avant la lettre interpreta „vechiul“ drept anexat „noului“, absorbit de nou, aşadar lipsit de o legitimitate sieşi suficientă. Discursul creştin dominant valorifica, din iudaism, ceea ce el fusese într-o etapă „depăşită“ a istoriei sfinte şi a istoriei concrete.

Or, deschiderea către cunoaşterea celorlalte religii – din ce în ce mai largă şi mai metodică în ultima parte a secolului XX – a început să schimbe în primul rînd relaţia creştinismului cu iudaismul. Asta în conştiinţe treze, sensibile faţă de suflarea universală a Duhului. O seamă de gînditori creştini au pornit să studieze şi să dialogheze nu numai cu „vechiul“ iudaism, ci şi cu cel actual, cu lunga, bogata tradiţie ebraică desfăşurată de la anul 70 înainte. Nu doar un „premergător“ vedeau în iudaism, ci un interlocutor prezent, cu propria logică spirituală, cu propria lui vocaţie, încărcat de creativitatea veacurilor precreştine şi de cea, foarte vie şi diversă, a veacurilor următoare.

Dominicanul Claude Geffré (1926-2017), iniţiatorul unei teologii interreligioase. număra, printre temele ei dominante, această întîlnire spirituală şi intelectuală cu iudaismul în întregul său, în prezentul, în actualitatea lui. S-au putut imagina şi soluţii pentru o întîlnire concretă. De pildă, autorii volumului Notre foi dans ce siècle (Credinţa noastră în acest secol, Paris, 2002), M. Albert, J. Boissonnat, M. Camdessus, vorbesc despre o „utopie“, dar o „utopie cu realizare verificabilă“, anume crearea unor centre unde cei care se pregătesc să devină preoţi, rabini sau imami şi-ar putea expune reciproc, fără sincretisme, experienţa religioasă, ceea ce ar constitui un stagiu de deschidere ecumenică (cf. Jean Delumeau, În aşteptarea zorilor. Un creştinism pentru mîine, Polirom, 2006).

În 2018, Monica Broşteanu a tradus, pentru Editura Galaxia Gutenberg, una dintre cărţile preotului catolic Michel Remaud, fost director al Institutului Creştin de Studii Iudaice „Albert Decourtray“ de la Ierusalim. Deşi apărut în 1983, volumul Creştini în faţa lui Israel, slujitor al lui Dumnezeu nu şi-a pierdut deloc utilitatea, capacitatea de a disloca prejudecăţi. El începe cu o izbutită metaforă prin care sînt deosebite de textul Noului Testament anumite teorii religioase care, în timp, au devenit pentru conştiinţa comună „literă de evanghelie“, cîteodată nevalidă. Saul prăbuşit de pe cal pe drumul Damascului: iată un episod binecunoscut, larg reprezentat, spune Michel Remaud. Însă Textul nu pomeneşte nimic despre vehicul. Se spune că „o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată şi, căzînd la pămînt, a auzit un glas…“ (Faptele Apostolilor 9, 3-8; 22, 6-11; 26, 13-16). Interpretări ulterioare au imaginat că cel care va deveni Pavel călărea, nu mergea pe jos. Pe alt nivel, dar întrucîtva analog, excluderea lui Israel din demnitatea sa, dedusă din Noul Testament, a stăruit pînă de curînd ca un adevăr teologic indiscutabil, definitiv, eliminator. Oare Textul nou-testamentar îl susţine?

Autorul citează, printre altele, Romani 11, 28-29: „Cît priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei sînt iubiţi, din cauza părinţilor. Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi“. Poporul evreu şi tradiţia sa nu-i recunosc lui Iisus mesianitatea, calitatea de Fiu al lui Dumnezeu. Dar, spune Michel Remaud, „creştinul trebuie să evite să se pună în contradicţie cu sine însuşi, uitînd sau făcîndu-se că uită că credinţa e un dar gratuit care îi vine fără nici un merit din partea sa şi, prin urmare, lipsa de credinţă nu e neapărat însoţită de o vinovăţie“. „Lipsă de credinţă“ sau „altă cale de credinţă“ – croită, refăcută, întreţinută, scandată de Dumnezeu de-a lungul întregului Vechi Testament şi niciodată desfiinţată de Autorul ei? Iată o alternativă pe care gîndirea creştină şi-o pune din ce în ce mai insistent astăzi, mutînd greutatea pe cel de al doilea termen.

Reflecția actuală privind întîlnirea religiilor porneşte de la ideea că revelarea divinului nu se lasă mărginită, confiscată, blocată identitar. În loc de excluziuni şi ierarhii calitative între religii, ea are sensibilitate pentru complementarităţi, pentru sporul de lumină pe care îl poate aduce hermeneutica colegială, adică interogaţia fidelă propriei tradiţii, care respectă/cercetează totodată mesajul divin adresat celuilalt religios. De pildă, în privinţa dezvăluirii ultime a lui Dumnezeu, creştinismul pune în evidenţă dimensiunea lui „deja aici“, iudaismul pe cea a lui „nu încă“. Dar juxtapunerea celor două dimensiuni, în fertila lor tensiune, e trăită – cu accente diferite – în ambele tradiţii.

Creştinismul se hrăneşte din noutatea christică izbucnită în lume. Dar se sprijină pe soclul vechimii ebraice, o vechime care rămîne activ, stăruitor, cu orice risc, în aşteptarea noutăţii deplin dezvăluite la sfîrşitul timpului. Credinţa creştină nu se află şi ea în tensiune către „Ierusalimul de sus“? Ambele credinţe îşi au propriul vector către acel zenit. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

https://dilemaveche.ro/sectiune/din-polul-plus/articol/vechi-si-nou-in-religie

Giovanni/Jean/Ioan Bosco

 

Fêté le 31 janvier par l’Église catholique, saint Jean Bosco est le fondateur de l’ordre des Salésiens. Grand saltimbanque, le prêtre éducateur italien avait également une profonde dévotion pour l’Eucharistie et la Vierge Marie.

Né en 1815 en Italie, saint Jean Bosco a consacré toute sa vie à la jeunesse. Après avoir vécu une enfance pauvre et dure, il fonda après son ordination la Société de Saint-François-de-Sales et l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, pour enseigner aux adolescents un métier et la vie chrétienne. Afin que son enseignement soit bien reçu par ses élèves, Don Bosco réalisait de nombreux tours de prestidigitation et d’acrobaties.

Le « miracle des hosties »

Si la joie était au cœur de sa mission, cela se faisait toujours dans un esprit de grande dévotion au Christ. Un jour, alors qu’il devait donner la communion à près de 650 jeunes, Don Bosco manqua cruellement d’hosties. Il leva les yeux au ciel, et commença à distribuer la communion. Les hosties se multiplièrent miraculeusement dans ses mains.

Cet épisode fit grandir la confiance de Don Bosco en la Providence. En 1863, il entreprit la construction d’une église consacrée à Marie Auxiliatrice. « La Vierge s’occupera du financement » disait-il… C’est ainsi qu’en 1868 naîtra le sanctuaire de Marie-Auxiliatrice, église-mère et Centre spirituel de la congrégation des Salésiens.

Aleteia

 

Saint Jean Bosco, un éducateur hors pair

Résultat de recherche d'images pour "jean bosco"

Le 31 janvier, nous fêtons saint Jean Bosco, appelé aussi Don Bosco. Éducateur hors pair, ce prêtre italien fondateur de l’ordre des Salésiens a mis en œuvre une pédagogie qui n’a rien perdu de son actualité.

Jean Bosco naît près de Turin en 1815. Orphelin de père à l’âge de deux ans, il est élevé avec tendresse et énergie par sa mère. Afin de pouvoir poursuivre ses études, il exerce de nombreux petits métiers. Devenu prêtre, il met en place des patronages pour les jeunes apprentis venus des campagnes, qui traînent, désœuvrés, dans les rues de Turin. Par la suite, il ouvre pensions et collèges (il y recevra le futur saint Dominique Savio). La Société salésienne est créée en 1854 pour poursuivre ces entreprises. À la mort de Don Bosco en 1888, son œuvre s’étend au-delà de l’Italie. Aujourd’hui encore, la pédagogie qu’il a mise en place reste d’actualité et peut servir de nombreux parents. Cinq choses à retenir de cette éducation.

1. FAIRE DES ENFANTS « D’HONNÊTES CITOYENS ET DE BONS CHRÉTIENS »

La pédagogie de Don Bosco intègre toutes les dimensions de la personnalité : intellectuelle, technique, sportive, expressive, affective, spirituelle. Don Bosco voulait « faire d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens ».

2. BOOSTER LA CONFIANCE EN SOI ET DANS LES AUTRES

Une pédagogie de la réussite : avec confiance, souligner les réussites et, en cas d’échec, stimuler les capacités à le dépasser. Redonner confiance en soi et dans les autres : « Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d’éducation », affirmait sait Jean Bosco.

3. FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENFANTS QU’ILS SONT AIMÉS

Une pédagogie de l’amour : accueillir le jeune comme il est et désirer sa croissance, en lui manifestant une authentique affection.

 4. NE PAS OUBLIER LE JEU ET LA JOIE

 

Le jeu développe, entre autres, le réalisme, l’observance de règles et la socialisation. « Qu’on donne ample liberté de sauter, courir et crier à cœur joie. La gymnastique, la musique, le théâtre, les sorties, favorisent la bonne santé, soit physique, soit morale », disait Don Bosco.

5. AVANT TOUT ET PAR-DESSUS TOUT UNE PÉDAGOGIE DE LA GRÂCE

Il faut conduire les enfants à vivre de la grâce, jusqu’à la sainteté. La réussite éducative est d’abord le fruit de l’amour gratuit de Dieu.

Marie-Christine Lafon

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/01/30/les-cinq-cles-dune-education-reussie-selon-saint-jean-bosco/

 

Anna Ahmatova, „Pentru mulți – A molti – Многим” — catalinafrancoblog

Anna Ahmatova, „Pentru mulți – A molti – Многим” Eu vă sunt glasul, jarul suflării voastre, Sunt oglindirea chipului vostru. Zadarnice zbateri din aripi zadarnice, – Oricum, oricum, cu voi fi-voi până la capăt. Iată de ce mă iubiți așa lacom Pe mine-n păcatul și-n neputerea mea, Iată de ce orbește-mi încredințarăți Pe cel mai […]

via Anna Ahmatova, „Pentru mulți – A molti – Многим” — catalinafrancoblog

75 years after Auschwitz’s liberation…

 

On Monday, fewer than 200 Holocaust survivors and a cohort of European leaders and dignitaries went to Auschwitz to commemorate the 75th anniversary of the liberation of the infamous Nazi death camp in Poland. The central theme of the commemorations, including a gathering last week in Jerusalem, is all too familiar: “Never again,” cried the gathered eminences, warning against the complicity, apathy and demagoguery that paved the way to the mass slaughter of about 11 million people — including the genocide of more than 6 million Jews.

The Nazis killed more than 1.1 million people in the gas chambers and execution grounds of Auschwitz alone. When the Red Army arrived at the abandoned camp 75 years ago, they found around 7,000 survivors left to die by a retreating Nazi army. The haunted look in their eyes, recalled a Soviet soldier years later, “betrayed their ordeal.”

For some survivors who returned to Auschwitz to speak before its “gates of hell,” the betrayal was that of an international community that looked away as the Third Reich embarked upon its monstrous, systematic campaigns of ethnic cleansing. “Where was everybody?” said Batsheva Dagan, 95, in her speech. “Where was the world, who could see everything and yet did nothing to save all those thousands?”

In the shadow of a lingering spat between Polish and Israeli officials over the historical memory of World War II, Israeli President Reuven Rivlin lamented how Nazi Germany was “greatly assisted in its murderous acts” by collaborators “throughout Europe.” Rivlin also warned of old specters once more looming over the West: “Our duty is to fight anti-Semitism, racism and fascist nostalgia — those sick evils,” he said.

 

By Ishaan Tharoor, The Washington Post
with Ruby Mellen

O optimista, Iuliana?

Résultat de recherche d'images pour "julian of Norwich"

Fericita Iuliana din Norwich, mistică medievală, a fost evocată de către papa Benedict al XVI-lea în 2010, la o audienţă generală. „Maica Iuliana” este cinstită de Biserica Catolică dar şi de Comuniunea anglicană. Ea a trăit aproximativ între anii 1342-1430, iar  viziunile ei, aratat Papa, au pus în relief duioşia „maternă” a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, optimismul  care ia naştere din certitudinea de a fi iubiţi de Dumnezeu. 

Din colocviile Iulianei de Norwich cu Mântuitorul:

“Cu simpla vorba « pacat », Domnul nostru mi-a pus înainte tot ce nu este bun, suferinte, dureri, trupesti si ale sufletului, toate patimirile trecute ori viitoare, inclusiv Patimirea. Pacatul insa nu l-am vazut; cred, de fapt, ca nu are substanta, nici vreun soi de fiinta; nu poate fi cunoscut decât prin suferinta pe care o provoaca.”

“Se poate zice ca suferinta este ceva dat pentru un timp, fiindca ne purifica, ne învata sa ne cunoastem si sa cerem milostivire. Bunul nostru Mântuitor însa ne mângâie: ”Din pacat se trag toate necazurile, e adevarat; însa totul va merge bine, da, totul duce la bine, totul se va sfârsi cu bine.”

“Fara sa ma certe în vreun fel, cuvintele acestea mi-au fost adresate cu cea mai desavârsita dragoste. Gresisem amarnic aratând prea putina încredere filiala atunci când ma plânsesem sau aratasem mirare vazând felul de a lucra al lui Dumnezeu, în vreme ce El nu-mi face niciun repros pentru pacatele mele.” “În cuvintele acestea am perceput un mister minunat, adânc ascuns în Dumnezeu, o taina pe care ne-o va dezvalui cândva.”

Cuprinsa de tristete si de neliniste, îi ziceam Domnului : « Bunule Isuse, dar cum sa mearga lucrurile bine, când pacatul face atâta rau creaturii? – Domnul nostru a binevoit sa-mi raspunda, cu nespusa blândete: „de vreme ce am dres ce era mai rau, fii sigura ca voi aduce reparatie si relelor mai mici ». Învatatura din aceste cuvinte este ca trebuie sa ne punem toata încrederea în mult iubitul nostru Mântuitor si sa ne punem toata bucuria în El si numai în El.

“Toate vor merge bine, vei vedea”. Mai multe învataturi a desprins sufletul meu din aste doua cuvinte. Isus vrea ca noi sa stim ca Dumnezeu nu da atentie numai lucrurilor mari si nobile, ci si faptelor cele mai marunte. Nimic nu se va uita nici nu se va pierde. Iata ce vrea sa zica: „Totul va merge bine”.

Totul duce la bine. Am înteles ca vorba aceasta se refera la faptele rele si pagubitoare care aparent nu pot duce la nimic bun. Ceea ce ne pune în suflet dezolare si tristete, pentru ca nu ne utem hotarî sa intram în vederile lui Dumnezeu asa cum ar trebui. … Ceea ce dorea Domnul sa-mi arate era: “Deocamdata, multumeste-te sa fii credincioasa si încrezatoare; va veni o zi când vei vedea tot adevarul, cunoscând bucuria desavârsita.”

Résultat de recherche d'images pour "julian of Norwich"

Trăind ca pustnică, închisă într-o chilie, mistica a făcut să se dezvolte în ea „o sensibilitate umană şi religioasă foarte fină”. În acelaşi mod se întâmplă şi azi, a observat Papa, cu acele femei şi cu acei bărbaţi „care se retrag pentru a trăi în compania lui Dumnezeu” şi „tocmai datorită acestei opţiuni, capătă un mare simţ de compasiune pentru necazurile şi slăbiciunile altora. (…)

Semnificaţia celor 16 revelaţii avute de această mistică în 1373 şi scrise de ea, îi sunt dezvăluite Iulianei de Norwich chiar de către Domnul, 15 ani mai târziu. Cartea care le reproduce, a afirmat Papa, „conţine un mesaj de optimism întemeiat pe certitudinea de a fi iubiţi de Dumnezeu şi de a fi ocrotiţi de Providenţa sa:

Tema iubirii divine revine adesea în vedeniile Iulianei de Norwich care, cu o anumită îndrăzneală, nu ezită să o compare şi cu iubirea maternă. Acesta este unul din mesajele cele mai caracteristice ale teologiei sale mistice. Tandreţea, solicitudinea şi mângâierea bunătăţii lui Dumnezeu faţă de noi sunt atât de mari încât, nouă pelerinilor pe pământ, ne evocă iubirea unei mame pentru copiii săi.

Înţelegerea treptată şi profundă a acestei realităţi a iubirii lui Dumnezeu pentru om, a observat Benedict al XVI-lea, o face pe mistică să întrevadă „mesajul central pentru viaţa spirituală” a creştinilor din orice epocă:

„Dumnezeu este iubire şi numai atunci când ne deschidem total spre această iubire şi lăsăm ca ea să devină singurul ghid al existenţei, totul este transfigurat, se află adevărata pace şi adevărata bucurie şi devenim capabili să le răspândim în jurul nostru.”

Dar dacă „Dumnezeu este, la modul suprem, bun şi înţelept, pentru ce există răul şi suferinţa inocenţilor, a celor nevinovaţi? Această întrebare, a recunoscut Papa, este dintotdeauna o „provocare” pentru credinţă. A fost şi pentru Iuliana de Norwich, ale cărei cuvinte sunt citate în Catehismul Bisericii Catolice (n. 313):
„Chiar şi sfinţii şi-au pus această întrebare. Luminaţi de credinţă, ei ne dau un răspuns ce ne deschide inima spre încredere şi speranţă: în planurile misterioase ale Providenţei, chiar din rău Dumnezeu ştie să tragă un bine mai mare cum a scris Iuliana de Norwich: ’Am învăţat, aşadar, prin harul lui Dumnezeu, că trebuie să rămân cu tărie în credinţă şi cu nu mai puţină tărie să cred că totul va fi bine’.”

 De aici, a terminat Benedict al XVI-lea vine optimismul unei vechi mistice, care este absolut modernă prin această certitudine mângâietoare pe care o oferă credincioşilor de azi:

„Promisiunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna mai mari decât aşteptările noastre. Dacă îi încredinţăm lui Dumnezeu, iubirii sale nemărginite, dorinţele cele mai curate şi mai profunde ale inimii noastre, nu vom fi niciodată dezamăgiţi. ’Şi totul va fi bine’, ’orice lucru va fi spre bine’: acesta este mesajul final pe care Iuliana de Norwich ni-l transmite şi pe care şi eu vi-l propun în această zi.”

Du dictionnaire de l’Histoire

génocide, holocauste, shoah

Depuis la Seconde Guerre mondiale, historiens et sémiologues discutent des termes les plus justes pour désigner l’extermination des juifs d’Europe.

– Solution finale :
Cet euphémisme, traduction de l’allemand «  Endlösung  », a été inventé par les nazis et ne saurait être employé que dans le cadre d’une étude historique.

– Génocide :
Dès 1945, l’Organisation des Nations Unies a officialisé le terme de génocide pour qualifier le meurtre planifié d’un groupe d’êtres humains sans autre motif que leur appartenance à ce groupe. Ce terme générique s’applique bien entendu à l’extermination des juifs d’Europe, mais il peine à représenter toute la spécificité et l’ampleur sans équivalent de ce crime.

– Hourban :
En Israël a été alors suggéré le terme «  Hourban  » (ruine en hébreu), mot théologique employé pour la destruction du premier et du second Temple. Mais ce terme est aujourd’hui abandonné car il suggère l’idée qu’à la phase de destruction peut succéder une phase de reconstruction.

– Holocauste :
Le terme «  Holocauste  » se réfère à un sacrifice religieux dans la religion judaïque. Certains chrétiens assimilent la mort du Christ à un holocauste pour la rédemption de l’humanité et ce terme employé pour désigner l’extermination des juifs peut donner à penser que ce crime avait une finalité supérieure ! Les juifs auraient donc souhaité qu’il disparaisse. Hélas, le feuilleton américain Holocaust (1978) l’a durablement enraciné dans la culture anglo-saxonne.

– Shoah :
Le terme biblique « Shoah » a commencé d’être utilisé dans les années 1960. Il désigne une destruction de type naturel ou fatal. Rachi, un remarquable exégète juif qui vécut à Troyes au XIIIe siècle, l’a traduit faute de mieux par « brouillard » et cette traduction exprime bien l’une des caractéristiques de l’extermination des juifs : les victimes, les témoins passifs de la tragédie et même beaucoup de bourreaux ignoraient la nature et le sens des événements. Ceux-ci n’en étaient que plus terribles ! Le terme a été popularisé en Europe par le film de Claude Lanzmann, Shoah (1984) et figure aujourd’hui dans la plupart des communications israéliennes.

NB : on rappelle aujourd’hui que, sitôt leur projet d’extermination enclenché, les nazis ont adjoint plusieurs dizaines de milliers de Tziganes nomades aux millions de Juifs voués à la mort.

https://www.herodote.net/genocide_holocauste_shoah-mot-151.php

La « Shoah », c’est quoi ?

La Shoah, entreprise d’extermination systématique des Juifs d’Europe, a été menée par les nazis de 1941 à 1945 sans qu’il en fut jamais fait état dans les déclarations publiques et les documents écrits. Malgré cela, elle n’a pas échappé dès son commencement à la vigilance de quelques observateurs de bonne volonté ainsi qu’aux représentants de la Croix-Rouge.

– Le gouvernement britannique savait…

Informé par ses services de renseignements que les Allemands massacrent d’innombrables civils dans les zones soviétiques soumises à leur joug, Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni, lance un avertissement aux nazis dans son discours à la Nation du 24 août 1941 : « Depuis les invasions mongoles au XIIe siècle, on n’a jamais assisté en Europe à des pratiques d’assassinat méthodique et sans pitié à une pareille échelle. Nous sommes en présence d’un crime sans nom (…). Quand sonnera l’heure de la libération de l’Europe, l’heure sonnera aussi du châtiment ».

À ce moment-là, il est encore difficile pour les Britanniques de faire la différence entre le crime de guerre et le crime de « génocide » (le mot n’existe pas encore). En effet, les victimes, massacrées à la mitrailleuse dans des fosses communes (la « Shoah par balles »), sont désignées par les Allemands comme des saboteurs juifs, des bolcheviks ou des partisans. Mais, après le discours du 24 août 1941, les renseignements adressés au gouvernement britannique laissent de moins en moins de doutes sur la volonté nazie d’exterminer la population juive.

– La presse anglo-saxonne savait…

À l’automne 1941, ne sachant que faire des millions de Juifs tombés sous leur coupe dans les territoires conquis à l’Est, les Allemands mettent en place les premiers camps d’extermination. C’est Chelmno en décembre pour recevoir les Juifs du ghetto de Lodz puis Belzec (mars 1942), Sobibor (mai 1942) et Treblinka II (juillet 1942) pour les Juifs des ghettos du Gouvernement Général (Pologne centrale).

Samuel Zygelbojm (21 février 1895, Borowica, Pologne ; 11 mai 1943, LondresDans son numéro du 25 juin1942 et les suivants, le Daily Telegraph de Londres publie une série d’articles incendiaires. Le premier révèle : « Plus de 700 000 Juifs polonais ont été exterminés par les Allemands dans le plus grand massacre de tous les temps ».

Ces informations sont reprises par le New York Times et suscitent des manifestations de protestation à New York. Elles proviennent d’une dépêche reçue par Samuel Zygelbojm, membre du Conseil national polonais de Londres.

Meurtri par l’indifférence de l’opinion publique, celui-ci se suicide le 12 mai 1943 (« Puisse ma mort être un cri contre l’indifférence avec laquelle le monde regarde la destruction du monde juif et ne fait rien pour l’arrêter »).

– Anne Frank savait !…

À l’automne 1942, Auschwitz-Birkenau, immense complexe dédié au travail forcé, s’équipe à son tour de chambres à gaz en vue d’exterminer essentiellement les Juifs d’Europe occidentale.

Anne Frank (12 juin 1929, Francfort-sur-le-Main en Allemagne ; février 1945, Bergen-Belsen)Anne Frank (13 ans), juive d’origine allemande, est cachée dans un appartement secret à Amsterdam, avec sa famille.

Elle écrit dans son célèbre Journal à la date du vendredi 9 octobre 1942 : « Nous n’ignorons pas que ces pauvres gens [les juifs capturés par les nazis] seront massacrés. La radio anglaise parle de chambre à gaz. Peut-être est-ce encore le meilleur moyen de mourir rapidement. J’en suis malade… »

Le vendredi 31 mars 1944, elle écrit encore : « La Hongrie est occupée par les Allemands ; il y a encore un million de juifs qui, sans doute, vont y passer, eux aussi. »

– Le gouvernement américain savait…

Le 10 août 1942, un avocat allemand réfugié en Suisse adresse au Foreign Office un télégramme très précis sur le plan d’extermination concernant les Juifs d’Europe (note) mais il recueille un large scepticisme.

Jan Karski (24 juin 1914, Łódź ; 13 juillet 2000, Washington)Un jeune résistant catholique polonais, Jan Karski, apporte à son tour un témoignage très documenté aux Alliés sans craindre de mettre en cause la complicité des paysans polonais, trop heureux de se débarrasser de leurs concurrents et rivaux juifs. À la suite de plusieurs missions de renseignements, il est même reçu par le ministre des Affaires étrangères britannique Anthony Eden puis par le président américain Franklin Roosevelt en personne le 28 juillet 1943.

Les témoignages continuent d’arriver en 1944. Ils font suite notamment à l’évasion d’Auschwitz de deux Juifs slovaques, Walter Rosenberg et Alfred Wetzler, le 10 avril 1944, et à la publication de leur rapport, le « protocole d’Auschwitz ».

Quand l’Encyclopedia Britannica publie donc aux États-Unis son supplément sur l’année 1943, on peut y lire de façon pratiquement complètele déroulement de la Shoah dans les articles antisemitismrefugees et  judaism, ainsi que le note l’historien Alain Michel.

Beaucoup savaient mais ne pouvaient y croire

Ainsi, des informations plus ou moins fiables ont circulé tout au long de la guerre. À la fin de la guerre, les rapports se font plus précis et plus nombreux. Avec un minimum d’attention, chacun pouvait en tirer une idée assez précise du drame qui se jouait en Europe centrale. Pourtant, personne ou presque n’en a rien voulu savoir. C’est que l’extermination paraissait proprement incroyable aux contemporains du fait de son caractère inédit et démesuré.

Le philosophe Raymond Aron, qui servit la France Libre à Londres, explique dans ses Mémoires son incrédulité et celle de ses contemporains : « Les chambres à gaz, l’assassinat industriel d’êtres humains, non, je l’avoue, je ne les ai pas imaginés et, parce que je ne pouvais pas les imaginer, je ne les ai pas sus ».

Dans un témoignage récent, un Français confie par ailleurs qu’ayant entendu à la radio, en 1945, que les Alliés avaient libéré d’horribles camps d’extermination, il a d’abord pensé à une banale affaire de propagande de guerre.

Qui est responsable ?

Il est très difficile a posteriori de départager les responsabilités des uns et des autres dans l’absence de réaction au génocide. Il semble d’abord que nul, y compris le pape, Churchill et le président américain Roosevelt, n’ait osé prendre la véritable mesure d’un drame comme l’humanité n’en avait encore jamais connu.

Pour Churchill et Roosevelt, chefs de guerre engagés dans une lutte inexpiable, il était impensable d’autre part de détourner des moyens militaires ou logistiques pour tenter de sauver des civils, avec des résultats qui n’étaient pas le moins du monde garantis. Que pouvaient-ils faire ? Arrêter les trains de la mort ? Ce n’était pas une mince affaire que de bombarder des voies ferrées au coeur de la Pologne occupée par les nazis. Au demeurant, les voies ferrées pouvaient être remontées très vite. Bombarder les chambres à gaz ? Il eut fallu noyer le camp sous un tapis de bombes et tuer les déportés. Les nazis auraient eu beau jeu de prétendre que les Alliés détestaient les Juifs plus qu’eux-mêmes !…

Dilemme insoluble. Du point de vue des Alliés, ce qui importait avant tout dans l’intérêt de l’humanité était d’en finir au plus vite avec le nazisme.

Le président américain était sensible aussi à son opinion publique et il connaissait sa versatilité. Devait-il prendre le risque de rompre le front uni contre le nazisme en hébergeant quantité d’immigrants juifs ? C’est seulement en janvier 1944 qu’il se laisse convaincre par son secrétaire au Trésor Henry Morgenthau de créer un Bureau des réfugiés de guerre (War Refugees Board ou WRB) pour contrecarrer « les plans nazis visant à l’extermination des Juifs ». Par ses interventions en Europe, cet organisme allait contribuer au sauvetage d’un demi-million de Juifs hongrois.

Les organisations sionistes qui préparaient l’avènement en Terre sainte d’un État juif étaient dans la même expectative que les chefs alliés. Leur leader, David Ben Gourion, s’était accommodé des mesures antisémites de l’Europe des années 1930 qui lui avaient permis d’accueillir en Palestine des flots d’immigrants. Confronté aux informations concordantes sur le génocide, il n’avait pas plus que les autres mesuré sa véritable dimension.

Le pape Pie XII, enfin, a tenté tardivement et timidement, à la Noël 1942, de dénoncer le génocide. Eût-il parlé plus fort que son message n’aurait sans doute pas eu plus d’effet sur les hommes de bonne volonté. Sans doute ne faut-il pas se faire d’illusions. Après la mi-1941, Hitler et les nazis étaient déjà trop engagés dans la course au précipice pour s’arrêter sur des injonctions publiques.

Une prise de conscience tardive

Plus surprenant que le déni collectif du génocide pendant la Seconde Guerre mondiale est son déni après !…

Immédiatement après 1945 paraissent de nombreux témoignages bouleversants sur les camps. Mais très vite, l’intérêt du public retombe. Primo Levi, rescapé d’Auschwitz, est affecté par l’échec de son livre ô combien poignant : Si c’est un homme (Se questo è un uomo, 1947).

Au sortir de la guerre, les Occidentaux ont encore du mal à percevoir les différences de nature entre le sort des déportés politiques, des résistants et des travailleurs forcés et celui des Juifs. Ils mettent dans le même lot les camps de déportation des premiers (Buchenwald, Dachau, Mauthausen), situés à l’Ouest et libérés par les Anglo-Saxons, et les camps d’extermination des derniers, avec chambres à gaz et fours crématoires (Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec…), généralement situés à l’Est, en Pologne, et libérés dans une relative discrétion par les Soviétiques.

Jusqu’à la fin des années 1950, la spécificité du génocide des juifs (et des tziganes) est passée sous silence et ignorée de bonne foi…

On s’en rend compte dans l’émouvant documentaire filmé d’Alain Resnais Nuit et Brouillard (1955) comme aux procès du maréchal Pétain (1945) et de René Bousquet, principal responsable de la rafle du « Vél d’Hiv » (1949), où les questions juives furent passées sous silence !

Dans son essai Réflexions sur la question juive, écrit en 1944 et publié en 1946, le philosophe Jean-Paul Sartre réalise même l’exploit de passer sous silence la Shoah ! Il s’attache seulement à démontrer que l’antisémitisme est le fruit maudit du capitalisme !