Salt cu parasuta

Le saut en parachute : l'essentiel à savoir avant de se lancer | Yakaygo

A scăzut zgomotul. AN-ul s-a înfundat în aerul de afară, motoarele
reduse, mergea cu botul sus, vitezometrul de pe panoul negru: trei sute
douăzeci kilometri la ora, s-a aprins becul verde, împingea cineva din spate,
m-am oprit cu obrazul pe husa aspră a paraşutei colonelului-instructor, stătea
aplecat peste două mii de metri goi uitându-se jos, cum reuşea performanţa,
nu încă – a spus. A întors capul, aşa aplecat peste trapa dincolo de care nu
era nimic, nu încă – a strigat. S-a aplecat iar, pe urmă l-am văzut proiectat
peste pământul înceţoşat, brusc se zărea pământul întins din orizont în
orizont rotund, l-am văzut negru şi ducându-se în gol cu mâinile şi picioarele
întinse, atunci am făcut pasul spre mine.
?

Cred că ţipam, pământul se învârtea smucit, s-a culcat pe orizont, am
văzut linia aceea imaginară de despărţire, am văzut-o clar, în picioare,
cădeam în lungul ei, pe urmă m-a proiectat în albastru, sorbea cerul,
împingea un vânt cumplit din spate, fâlfâiam tot. La margine zbura AN-ul,
curgeau din avion puncte negre, înfloreau paraşute mici, portocalii, de
stabilizare. Şi iar orizontul rotit, s-a aşezat oblic, mă prăbuşeam spre fluviu,
am întins mâinile, picioarele desfăcute, uşor îndoite din genunchi, curgeam
într-un şuvoi de aer îngheţat. S-a clătinat pământul, s-a aşezat în margini
fireşti, cădeam drept, am văzut sub mine pista, MIG-urile înşirate pe bretelă
ca puncte ascuţite de lumină, dreptunghiurile hangarelor negre, crucile
bombardierelor. Atunci am strigat, a-a-a, zburam cu mâinile – aripi deasupra
capului, le-am dat pe spate, am luat-o înainte cu capul în jos, am ridicat iar
braţele, frânam, făceam ce vroiam cu mine. De asta strigam, pentru că totul
se întâmplă aşa cum vroiam, mâna întinsă, împinsă lateral, cer – pământ –
cer, tonou rapid, şi din nou cădeam cu pieptul spre pistă, viraj scurt, acum
veneam oblic spre hangare, totul vâjâia, fluiera, usturau ochii, dureau
urechile sub cască. De vântul rece strecurat sub cască. Vedeam mai jos, în
stânga, silueta colonelului, neagră, decupată pe galbenul unui lan strâns.
Cronoaltimetrul, o mie patru sute metri, când s-a dus înălţimea, curgeam cu
două sute kilometri pe oră, asta înseamnă în secunde, am spus, nu înseamnă
nimic. Nu am timp să ştiu cât înseamnă. Mâna pe comandă, m-a răsturnat
mişcarea asimetrică, nu încă; marginea orizontului s-a ridicat, redresam, cum
am timp să gândesc, cum aveam timp să îmi dau seama că gândesc, acum
zbor, am spus. Singur, şi ce ar fi să nu trag comanda, aerul mă ţine, elastic, îl
simţeam adunându-se sub mine. Asta, gândeam în prăbuşire, zborul fără
aripi, cum nu mă rup, nu explodez în mine de ce se întâmplă?! Totul era
încremenit de unde cădeam, numai eu fremătam, fluturam, fâlfâiam, eram
propriul meu drapel. Eram steagul meu personal, pe cel mai înalt catarg. Mă
lăsam în voia lucrurilor, lucrurile se roteau haotic, oscilau în amplitudini largi,
o mie de metri, încă zece secunde. Încă zece secunde cădere deplină,
fastuoasă, definitivă, mă înfăşuram în aripi de văzduh rece, nu, aici era mai
cald, aer încălzit de scoarţa planetei. Aerul de jos, încălzit de scoarţa planetei.
A pocnit sec sub mine, s-a deschis paraşuta colonelului, a mea de ce, gând
fulgerat, nu s-a deschis? Asta a ţinut o clipă foarte lungă, cincizeci de metri în
prăbuşire, duceam mâna la mânerul roşu, lustruit, apăsam marginea chingii
de umăr. MIG-urile se vedeau mari, conturate precis, cabinele frângeau raze
pe cupole în explozii dureroase, veneam cu pieptul pe pistă, chiar pe mijloc,
acolo unde intersectează bretela. Bravo. Simţeam marginea chingii în vârful
degetelor şi degetele s-au dus singure, a fost şocul scurt, paraşuta de
stabilizare s-a deschis automat, nu am avut când să trag comanda, a fost o
cădere scurtă din căderea aceea, basculam în chingi, pământul sub tălpi, a
zvâcnit, orizontul ocupând locul ştiut, cerc în jurul ochilor, şi paraşuta sus, în
fâlfâiri stinse de mătase încă nu de tot întinsă. S-a umflat, gata, veneam
legănat, paraşuta colonelului a trecut în diagonală, din stânga sus în dreapta
jos, era mai greu. Trage de stânga – a strigat colonelul – trage de stânga, să
nu cazi pe pistă. Suspanta albastră, m-am aşezat în chingi, trăgeam mânerul
suspantei de comandă, mă răsuceam spre stânga, prea încet, am tras tare,
m-am învârtit, pământul aşeza sub mine un câmp negru, moale, arat; asta
dacă am timp să trec pista naturală, mă ducea vântul, aveam capul pe spate,
cupola deformată, înclinată, cel din dreapta, de deasupra, e Ion, am văzut
picioarele desfăcute, gămăliile galbene ale bocancilor ceheşti cu tălpi groase;
şi mult mai sus, dar aveau cel puţin o mie două sute – o mie patru sute de
metri – ceilalţi, înşiraţi după AN. Avionul însuşi în viraj picat, incredibil de
abrupt pentru matahala din dural nituit, cobora cu motoarele reduse.”

Din „Aripi de argint” de Doru Davidovici

Tiziano Terzani, ”Și amintește-ți – E ricordati” — catalinafrancoblog

Tiziano Terzani, ”Și amintește-ți – E ricordati” Și amintește-ți, eu am să fiu aici.Deasupra în aer voi fi.Apoi, uneori, de vei voi să vorbim,așează-te, închide ochii, mă vei găsi.O să vorbim.Nu în limba cuvintelor. În tăcere o să vorbim. -traducere de Catalina Franco-______________________________ E ricordati, io ci sarò.Ci sarò su nell’aria.Allora ogni tanto, se mi […]

Tiziano Terzani, ”Și amintește-ți – E ricordati” — catalinafrancoblog

„Sacred space, a necessity for anybody today”

“You have to learn to recognize your own depth.”

BY MARIA POPOVA, Brainpickings

In 1985, mythologist and writer Joseph Campbell (March 26, 1904–October 30, 1987) sat down with legendary interviewer and idea-monger Bill Moyers for a lengthy conversation at George Lucas’s Skywalker Ranch in California, which continued the following year at the American Museum of Natural History in New York. The resulting 24 hours of raw footage were edited down to six one-hour episodes and broadcast on PBS in 1988, shortly after Campbell’s death, in what became one of the most popular series in the history of public television.

But Moyers and the team at PBS felt that the unedited conversation, three quarters of which didn’t make it into the television production, was so rich in substance that it merited preservation and public attention. Shortly after the broadcast, the full transcript was published as The Power of Myth (public library) — a dimensional discussion of Campbell’s views on spirituality, psychological archetypes, cultural myths, and the mythology of self. The book is nothing short of secular scripture — a trove of wisdom on the human experience in the canon of such rare masterworks as Thoreau’s journals, Simone Weil’s notebooks, Rilke’s Letters to a Young Poet, and Annie Dillard’s Pilgrim at Tinker Creek.

As Moyers notes in the introduction, Campbell saw as the greatest human transgression “the sin of inadvertence, of not being alert, not quite awake.” This, perhaps, is why the most rewarding part of the conversation deals with the dictum that has come to encapsulate Campbell’s philosophy on life: “Follow your bliss.” Decades before the screaming tyranny of work/life balance reached its modern crescendo, Campbell put a sympathetic ear to the soul’s cry and identified with enormous elegance and precision the root of our existential dissatisfaction. He tells Moyers:

If you follow your bliss, you put yourself on a kind of track that has been there all the while, waiting for you, and the life that you ought to be living is the one you are living. Wherever you are — if you are following your bliss, you are enjoying that refreshment, that life within you, all the time.

Discerning one’s bliss, Campbell argues, requires what he calls “sacred space” — a space for uninterrupted reflection and unrushed creative work. Far from a mystical idea, this is something that many artists and writers have put into practice by way of their peculiar workspace rituals, as well as something cognitive science has illuminated in exploring the psychology of the perfect daily routine. But Campbell sees past the practical rituals of creativity and into the deeper psychic and spiritual drivers — that profound need for a “bliss station” into which to root ourselves:

[Sacred space] is an absolute necessity for anybody today. You must have a room, or a certain hour or so a day, where you don’t know what was in the newspapers that morning, you don’t know who your friends are, you don’t know what you owe anybody, you don’t know what anybody owes to you. This is a place where you can simply experience and bring forth what you are and what you might be. This is the place of creative incubation. At first you may find that nothing happens there. But if you have a sacred place and use it, something eventually will happen.

Our life has become so economic and practical in its orientation that, as you get older, the claims of the moment upon you are so great, you hardly know where the hell you are, or what it is you intended. You are always doing something that is required of you. Where is your bliss station? You have to try to find it.

Two centuries after Kierkegaard admonished against the cowardice of the crowd, Campbell argues that we often lose our way on the path to our bliss station as society’s limiting notions of success peer-pressure us into unimaginative, fail-safe pursuits:

It’s characteristic of democracy that majority rule is understood as being effective not only in politics but also in thinking. In thinking, of course, the majority is always wrong.

[…]

The majority’s function in relation to the spirit is to try to listen and to open up to someone who’s had an experience beyond that of food, shelter, progeny, and wealth.

Opening up to those more meaningful dimensions of bliss, Campbell insists, is simply a matter of letting your life speak:

We are having experiences all the time which may on occasion render some sense of this, a little intuition of where your bliss is. Grab it. No one can tell you what it is going to be. You have to learn to recognize your own depth.

Illustration from Herman and Rosie by Gus Gordon

The adventure is its own reward — but it’s necessarily dangerous, having both negative and positive possibilities, all of them beyond control. We are following our own way, not our daddy’s or our mother’s way… Life can dry up because you’re not off on your own adventure.

[…]

There’s something inside you that knows when you’re in the center, that knows when you’re on the beam or off the beam. And if you get off the beam to earn money, you’ve lost your life. And if you stay in the center and don’t get any money, you still have your bliss.

Complement The Power of Myth, the intellectual and spiritual enormity of which cannot be overstated, with David Whyte on how to break the tyranny of work/life balance, Roman Krznaric on how to find fulfilling work in the modern world, and Parker Palmer on how to let your life speak, then revisit the heartening and rather assuring story of how Van Gogh found his purpose after years of floundering.

Percy Bisshe Shelley , ”Timpul trecut” – Time Long Past” — catalinafrancoblog

Percy Bisshe Shelley , ”Timpul trecut – Il tempo passato – Time Long Past”

Ca năluca unui iubit prieten mort

E timpul de mult trecut.

Cântul pe veci pierdut,

Veșnic trecută speranța,

Atât de dulce iubirea, încât trebuia să se ducă –Erau timpul de mult trecut.

Erau dulci vise în noapte

Timpul care-a trecut de mult:

Era tristețe era încântare,

Fiece zi aruncand […]

Percy Bisshe Shelley , ”Timpul trecut – Il tempo passato – Time Long Past” — catalinafrancoblog

Sfintii, împreuna

O excelenta predica a pr profesor Stefan Munteanu; spicuiesc câteva referinte.

1 Corinteni 1

1. Pavel, chemat sa fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, si fratele Sosten,

2. catre Biserica lui Dumnezeu care este in Corint, catre cei ce au fost sfintiti in Hristos Isus, chemati sa fie sfinti, si catre toti cei ce cheama in vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor si al nostru:

3. Har si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de la Domnul Isus Hristos!

4. Multumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat in Isus Hristos.

5. Caci in El ati fost imbogatiti in toate privintele, cu orice vorbire si cu orice cunostinta.

6. In felul acesta, marturia despre Hristos a fost bine intarita in mijlocul vostru;

7. asa ca nu duceti lipsa de niciun fel de dar, in asteptarea aratarii Domnului nostru Isus Hristos.

8. El va va intari pana la sfarsit, in asa fel ca sa fiti fara vina in ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.

9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la partasia cu Fiul Sau Isus Hristos, Domnul nostru.

10. Va indemn, fratilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, sa aveti toti acelasi fel de vorbire, sa n-aveti dezbinari intre voi, ci sa fiti uniti, in chip desavarsit, intr-un gand si o simtire.

11. Caci, fratilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, ca intre voi sunt certuri.

12. Vreau sa spun ca fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Si eu, al lui Apolo!” – „Si eu, al lui Chifa!” – „Si eu, al lui Hristos!” –

13. Hristos a fost impartit? Pavel a fost rastignit pentru voi? Sau in numele lui Pavel ati fost voi botezati?

14. Multumesc lui Dumnezeu ca n-am botezat pe niciunul din voi, afara de Crisp si Gaiu,

15. pentru ca nimeni sa nu poata spune ca ati fost botezati in numele meu.

*

Epistola sf Pavel catre Galateni 1

15. Dar, cand Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pantecele maicii mele si m-a chemat prin harul Sau – a gasit cu cale

16. sa descopere in mine pe Fiul Sau, ca sa-L vestesc intre Neamuri, indata, n-am intrebat pe niciun om,

17. nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli inainte de mine, ci m-am dus in Arabia. Apoi m-am intors din nou la Damasc.

18. Dupa trei ani, m-am suit la Ierusalim sa fac cunostinta cu Chifa si am ramas la el cincisprezece zile.

19. Dar n-am vazut pe niciun altul dintre apostoli decat pe Iacov, fratele Domnului.

20. In cele ce va scriu, iata, inaintea lui Dumnezeu, nu mint.

21. Dupa aceea m-am dus in tinuturile Siriei si Ciliciei.

22. Si eram inca necunoscut la fata bisericilor lui Hristos care sunt in Iudeea.

23. Ele auzeau doar spunandu-se: „Cel ce ne prigonea odinioara acum propovaduieste credinta pe care cauta s-o nimiceasca odinioara.”

24. Si slaveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Galateni 2

1. Dupa paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim impreuna cu Barnaba; si am luat cu mine si pe Tit.

2. M-am suit, in urma unei descoperiri, si le-am aratat Evanghelia pe care o propovaduiesc eu intre Neamuri, indeosebi celor mai cu vaza, ca nu cumva sa alerg sau sa fi alergat in zadar.

3. Nici chiar Tit, care era cu mine, macar ca era grec, n-a fost silit sa se taie imprejur

4. din pricina fratilor mincinosi, furisati si strecurati printre noi ca sa pandeasca slobozenia pe care o avem in Hristos Isus, cu gand sa ne aduca la robie;

5. noi nu ne-am supus si nu ne-am potrivit lor nicio clipa macar, pentru ca adevarul Evangheliei sa ramana cu voi.

6. Cei ce sunt socotiti ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasa: Dumnezeu nu cauta la fata oamenilor – acestia, zic, ei cei cu vaza nu mi-au adaugat nimic.

7. Ba dimpotriva, cand au vazut ca mie imi fusese incredintata Evanghelia pentru cei netaiati imprejur, dupa cum lui Petru ii fusese incredintata Evanghelia pentru cei taiati imprejur –

8. caci Cel ce facuse din Petru apostolul celor taiati imprejur, facuse si din mine apostolul Neamurilor –

9. si, cand au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa si Ioan, care sunt priviti ca stalpi, mi-au dat mie si lui Barnaba mana dreapta de insotire, ca sa mergem sa propovaduim: noi la Neamuri, iar ei la cei taiati imprejur.

10. Ne-au spus numai sa ne aducem aminte de cei saraci, si chiar asa am si cautat sa fac.

11. Dar, cand a venit Chifa in Antiohia, i-am stat impotriva, in fata, caci era de osandit.

12. In adevar, inainte de venirea unora de la Iacov, el manca impreuna cu Neamurile; dar, cand au venit ei, s-a ferit si a stat deoparte, de teama celor taiati imprejur.

13. Impreuna cu el au inceput sa se prefaca si ceilalti iudei, asa ca pana si Barnaba a fost prins in latul fatarniciei lor.

14. Cand i-am vazut eu ca nu umbla drept dupa adevarul Evangheliei, am spus lui Chifa in fata tuturor: „Daca tu, care esti iudeu, traiesti ca Neamurile, si nu ca iudeii, cum silesti pe Neamuri sa traiasca in felul iudeilor?”

15. Noi suntem iudei din fire, iar nu pacatosi dintre Neamuri.

16. Totusi, fiindca stim ca omul nu este socotit neprihanit prin faptele Legii, ci numai prin credinta in Isus Hristos, am crezut si noi in Hristos Isus, ca sa fim socotiti neprihaniti prin credinta in Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru ca nimeni nu va fi socotit neprihanit prin faptele Legii.

17. Dar, daca, in timp ce cautam sa fim socotiti neprihaniti in Hristos, si noi insine am fi gasiti ca pacatosi, este oare Hristos un slujitor al pacatului? Nicidecum!

18. Caci, daca zidesc iarasi lucrurile pe care le-am stricat, ma arat ca un calcator de lege.

19. Caci eu, prin Lege, am murit fata de Lege, ca sa traiesc pentru Dumnezeu.

20. Am fost rastignit impreuna cu Hristos, si traiesc… dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Si viata, pe care o traiesc acum in trup, o traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru mine.

21. Nu vreau sa fac zadarnic harul lui Dumnezeu; caci, daca neprihanirea se capata prin Lege, degeaba a murit Hristos.

„Mais pour vous, qui suis-Je ?”

Solennité des saints Pierre et Paul
Extraits de l’homélie de saint Jean-Paul II
(Jeudi 29 juin 2000)

« Mais pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15)

Cette question sur son identité, Jésus la pose aux disciples, alors qu’il se trouve avec eux en haute Galilée. Il était arrivé plusieurs fois que ce soit eux qui posent des questions à Jésus ; désormais, c’est Lui qui les interpelle. Il pose une question précise, qui attend une réponse. C’est Simon-Pierre qui prend la parole au nom de tous : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16). La réponse est extraordinairement lucide. La foi de l’Église s’y reflète de façon parfaite. Nous aussi, nous nous y reflétons. De façon particulière, dans les paroles de Pierre se reflète l’Évêque de Rome, par volonté divine son indigne successeur. […]

Le Christ peut il venir de Galilée ? Jn (7, 40-53) | EGLISE1PIEGE

« Tu es le Christ ! »
À la confession de Pierre, Jésus répond : « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux » (Mt 16, 17).
Tu es heureux, Pierre ! Heureux, car cette vérité, qui est centrale dans la foi de l’Église, ne pouvait naître dans ta conscience d’homme que par l’œuvre de Dieu. « Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler » (Mt 11, 27). Nous réfléchissons sur cette page de l’Évangile particulièrement riche : le Verbe incarné avait révélé le Père à ses disciples ; à présent est venu le moment où le Père lui-même leur révèle son Fils unique. Pierre accueille l’illumination intérieure et proclame avec courage : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! ». Ces paroles sur les lèvres de Pierre proviennent du plus profond du mystère de Dieu. Elles révèlent l’intime vérité, la vie même de Dieu. Et Pierre, sous l’action de l’Esprit divin, devient témoin et confesseur de cette vérité surhumaine.

Sa profession de foi constitue ainsi la base solide de la foi de l’Église « Sur toi je bâtirai mon Église » (cf. Mt 16, 18). Sur la foi et sur la fidélité de Pierre est édifiée l’Église du Christ. La première communauté chrétienne en était bien consciente, elle qui, comme le rapportent les Actes des Apôtres, lorsque Pierre se retrouva en prison, se recueillit pour élever à Dieu une prière implorante pour lui (cf. Ac 12, 5). Elle fut écoutée, car la présence de Pierre était encore nécessaire à la communauté qui accomplissait ses premiers pas : le Seigneur envoya son ange le libérer des mains des persécuteurs (cf. ibid., 12, 7-11). Il était écrit dans les desseins de Dieu que Pierre, après avoir confirmé longuement ses frères dans la foi, souffrirait le martyre ici à Rome, avec Paul, l’Apôtre des Nations, ayant lui aussi échappé plusieurs fois à la mort.

« Le Seigneur lui, m’a assisté et m’a rempli de force afin que, par moi, le message fût proclamé et qu’il parvînt aux oreilles de tous les païens » (2 Tm 4, 17)
Ce sont les paroles de Paul au fidèle disciple. Elles témoignent de l’œuvre qui a été accomplie en lui par le Seigneur, qui l’avait choisi comme ministre de l’Évangile, « le saisissant » sur la route de Damas (cf. Ph 3, 12). Enveloppé dans une lumière fulgurante, le Seigneur s’était présenté à lui, disant : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » (Ac 9, 4), tandis qu’une puissance mystérieuse le jetait à terre (cf. Ac 9, 5). « Qui es-tu, Seigneur ? », avait demandé Saoul. « Je suis Jésus que tu persécutes ! » (Ac 9, 5). Telle fut la réponse du Christ. Saoul persécutait les fidèles de Jésus et Jésus lui faisait savoir que c’était Lui-même qui était persécuté à travers eux. Lui, Jésus de Nazareth, le Crucifié, que les chrétiens affirmaient être ressuscité. Si, à présent, Saoul en ressentait la puissante présence, il était clair que Dieu l’avait réellement ressuscité des morts. C’est véritablement Lui le Messie attendu par Israël, c’était Lui le Christ vivant et présent dans l’Église et dans le monde ! Saoul aurait-il pu par sa seule raison comprendre tout ce qu’un tel événement comportait ? Certainement pas ! Cela faisait partie en effet des desseins mystérieux de Dieu. Ce sera le Père qui donnera à Paul la grâce de connaître le mystère de la rédemption, opérée par le Christ. Ce sera Dieu qui lui permettra de comprendre la réalité merveilleuse de l’Église, qui vit pour le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Et lui, participant à cette vérité, ne cessera de la proclamer inlassablement jusqu’aux extrémités de la terre. De Damas, Paul commencera son itinéraire apostolique qui le conduira à diffuser l’Évangile dans tant de parties du monde alors connu. Son élan missionnaire contribuera ainsi à la réalisation du mandat du Christ aux Apôtres : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19).

Les relations entre saint Paul et les apôtres

D’une catéchèse du pape Benoît XVI, Audience générale du 24 septembre 2008

Je voudrais parler aujourd’hui des relations entre saint Paul et les Apôtres qui l’avaient précédé à la suite de Jésus. Ces relations furent toujours marquées par un profond respect et par une franchise qui, chez saint Paul, dérive de la défense de la vérité de l’Evangile. Même s’il était, dans les faits, contemporain de Jésus de Nazareth, il n’eut jamais l’occasion de le rencontrer, au cours de sa vie publique. C’est pourquoi, après avoir été foudroyé sur le chemin de Damas, il ressentit le besoin de consulter les premiers disciples du Maître, qui avaient été choisis par Lui pour en porter l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre.

Dans la Lettre aux Galates, Paul rédige un compte-rendu important sur les contacts entretenus avec plusieurs des Douze:  avant tout avec Pierre qui avait été choisi comme Kephas, le terme araméen qui signifie le roc sur lequel l’on édifiait l’Eglise (cf. Ga 1, 18), avec Jacques, „le frère du Seigneur” (cf. Ga 1, 19), et avec Jean (cf. Ga 2, 9):  Paul n’hésite pas à les reconnaître comme „les colonnes” de l’Eglise. La rencontre avec Céphas (Pierre), qui eut lieu à Jérusalem, est particulièrement significative:  Paul resta chez lui pendant 15 jours pour „le consulter” (cf. Ga 1, 19), c’est-à-dire pour être informé sur la vie terrestre du Ressuscité, qui l’avait „saisi” sur la route de Damas et qui était en train de lui changer, de manière radicale, l’existence:  de persécuteur à l’égard de l’Eglise de Dieu, il était devenu évangélisateur de cette foi dans le Messie crucifié et Fils de Dieu, que par le passé il avait cherché à détruire (cf. Ga 1, 23).

Quel genre d’informations Paul obtint-il sur Jésus Christ pendant les trois années qui suivirent la rencontre de Damas? Dans la première Lettre aux Corinthiens nous pouvons noter deux passages, que Paul a connus à Jérusalem, et qui avaient déjà été formulés comme éléments centraux de la tradition chrétienne, tradition constitutive. Il les transmet verbalement, tels qu’il les a reçus, avec une formule très solennelle:  „Je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu”. C’est-à-dire qu’il insiste sur la fidélité à ce qu’il a lui-même reçu et qu’il transmet fidèlement aux nouveaux chrétiens. Ce sont des éléments constitutifs et ils concernent l’Eucharistie et la Résurrection; il s’agit de passages déjà formulés dans les années trente. Nous arrivons ainsi à la mort, la sépulture au cœur de la terre et à la résurrection de Jésus (cf. 1 Co 15, 3-4). Prenons l’un et l’autre:  les paroles de Jésus au cours de la Dernière Cène (cf. 1 Co 11, 23-25) sont réellement pour Paul le centre de la vie de l’Eglise:  l’Eglise s’édifie à partir de ce centre, en devenant ainsi elle-même. Outre ce centre eucharistique, dans lequel naît toujours à nouveau l’Eglise – également pour toute la théologie de saint Paul, pour toute sa pensée – ces paroles ont eu une profonde répercussion sur la relation personnelle de Paul avec Jésus. D’une part, elles attestent que l’Eucharistie illumine la malédiction de la croix, la transformant en bénédiction (Ga 3, 13-14) et, de l’autre, elles expliquent la portée de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans ses Lettres le „pour vous” de l’institution eucharistique devient le „pour moi” (Ga 2, 20), personnalisant, sachant qu’en ce „vous” il était lui-même connu et aimé de Jésus et d’autre part „pour tous” (2 Co 5, 14):  ce „pour vous” devient „pour moi” et „pour l’Eglise (Ep 5, 25)”, c’est-à-dire également „pour tous” du sacrifice expiatoire de la croix (cf. Rm 3, 25). A partir de l’Eucharistie et dans celle-ci, l’Eglise s’édifie et se reconnaît comme „Corps du Christ” (1 Co 12, 27), nourrie chaque jour par la puissance de l’Esprit du Ressuscité.

L’autre texte sur la Résurrection nous transmet à nouveau la même formule de fidélité. Saint Paul écrit:  „Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu:  le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Ecritures, et il a été mis au tombeau; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Ecritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze” (1 Co 15, 3-5). Dans cette tradition transmise à Paul revient également ce „pour nos péchés”, qui met l’accent sur le don que Jésus a fait de lui-même au Père, pour nous libérer des péchés et de la mort. De ce don de soi, Paul tirera les expressions les plus captivantes et fascinantes de notre relation avec le Christ:  „Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu” (2 Co 5, 21); „Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ:  lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté” (2 Co 8, 9). Il vaut la peine de rappeler le commentaire par lequel celui qui était alors un moine augustin, Martin Luther, accompagnait ces expressions paradoxales de Paul:  „Tel est le mystère grandiose de la grâce divine envers les pécheurs:  que par un admirable échange nos péchés ne sont plus les nôtres, mais du Christ, et la justice du Christ n’est plus du Christ, mais la nôtre” (Commentaire sur les Psaumes de 1513-1515). Et ainsi nous sommes sauvés.

Dans le kerygma original, transmis de bouche à oreille, il faut souligner l’usage du verbe „il est ressuscité”, au lieu de „il fut ressuscité” qu’il aurait été plus logique d’utiliser, en continuité avec „il mourut… et fut enseveli”. La forme verbale est choisie pour souligner que la résurrection du Christ influence jusqu’à l’heure actuelle l’existence des croyants:  nous pouvons le traduire par „il est ressuscité et continue à vivre” dans l’Eucharistie et dans l’Eglise. Ainsi toutes les Ecritures rendent témoignage de la mort et de la résurrection du Christ car – comme l’écrira Ugo di San Vittore – „toute la divine Ecriture constitue un unique livre et cet unique livre est le Christ, car toute l’Ecriture parle du Christ et trouve dans le Christ son accomplissement” (De arca Noe, 2, 8). Si saint Ambroise de Milan peut dire que „dans l’Ecriture nous lisons le Christ”, c’est parce que l’Eglise des origines a relu toutes les Ecritures d’Israël en partant du Christ et en revenant à Lui.

L’énumération des apparitions du Ressuscité à Céphas, aux Douze, à plus de cinq cent frères et à Jacques se termine par la mention de l’apparition personnelle, reçue par Paul sur le chemin de Damas:  „Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis” (1 Co 15, 8). Ayant persécuté l’Eglise de Dieu, il exprime dans cette confession son indignité à être considéré apôtre, au même niveau que ceux qui l’ont précédé:  mais la grâce de Dieu en lui n’a pas été vaine (1 Co 15, 10). C’est pourquoi l’affirmation puissante de la grâce divine unit Paul aux premiers témoins de la résurrection du Christ:  „Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà notre foi” (1 Co 15, 11). L’identité et le caractère unique de l’Evangile sont importants:  aussi bien eux que moi prêchons la même foi, le même Evangile de Jésus Christ mort et ressuscité qui se donne dans la Très Sainte Eucharistie.

L’importance qu’il confère à cette Tradition vivante de l’Eglise, qu’il transmet à ses communautés, démontre à quel point est erronée la vision de ceux qui attribuent à Paul l’invention du christianisme:  avant de porter l’évangile de Jésus Christ, son Seigneur, il l’a rencontré sur le chemin de Damas et il l’a fréquenté dans l’Eglise, en observant sa vie chez les Douze et chez ceux qui l’ont suivi sur les routes de la Galilée. Dans les prochaines catéchèses, nous aurons l’opportunité d’approfondir les contributions que Paul a apportées à l’Eglise des origines; mais la mission reçue par le Ressuscité en vue d’évangéliser les païens a besoin d’être confirmée et garantie par ceux qui lui donnèrent leur main droite, ainsi qu’à Barnabé, en signe d’approbation de leur apostolat et de leur évangélisation et d’accueil dans l’unique communion de l’Eglise du Christ (cf. Ga 2, 9). On comprend alors que l’expression „nous avons compris le Christ à la manière humaine” ( 2 Co 5, 16) ne signifie pas que son existence terrestre ait eu une faible importance pour notre maturation dans la foi, mais qu’à partir du moment de sa Résurrection, notre façon de nous rapporter à Lui se transforme. Il est, dans le même temps, le Fils de Dieu, „né de la race de David; selon l’Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur”, comme le rappellera Paul au début de la Lettres aux Romains (1, 3-4).

Plus nous cherchons à nous mettre sur les traces de Jésus de Nazareth sur les routes de la Galilée, plus nous pouvons comprendre qu’il a pris en charge notre humanité, la partageant en tout, hormis le péché. Notre foi ne naît pas d’un mythe, ni d’une idée, mais bien de la rencontre avec le Ressuscité, dans la vie de l’Eglise.

En la fête des saints apôtres Pierre et Paul

Livre des Actes des Apôtres 12,1-11.

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l’Église pour les mettre à mal.
Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter.
Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre. C’était les jours des Pains sans levain.
Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait Dieu pour lui avec insistance.
Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats ; il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison.
Et voici que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains.
Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. »
Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision.
Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et aussitôt l’ange le quitta.
Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce qu’attendait le peuple juif. »

Le témoignage historique le plus ancien du martyre de Pierre et de Paul

Saint Clément de Rome
pape de 90 à 100 environ
Lettre aux Corinthiens

      Laissons ces exemples [de persécution dans l’Ancien Testament] pour en venir aux athlètes les plus proches de nous ; évoquons les exemples vaillants de notre génération.

La jalousie et l’envie ont déchaîné les persécutions contre les piliers de l’Église les plus hauts et les plus justes, qui ont lutté jusqu’à la mort.

Regardons les saints apôtres : Pierre, à cause d’une jalousie injuste, a subi, non pas une ou deux, mais de nombreuses souffrances ; après avoir rendu ainsi son témoignage, il s’en est allé au séjour de gloire qu’il avait mérité. La jalousie et la discorde ont permis à Paul de montrer comment on remporte le prix réservé à la constance. Sept fois emprisonné, banni, lapidé, devenu prédicateur de l’Évangile en Orient et en Occident, il a reçu la renommée qui correspondait à sa foi.

Après avoir enseigné la justice au monde entier jusqu’aux limites de l’Occident, il a rendu son témoignage devant les autorités ; c’est ainsi qu’il a quitté ce monde pour s’en aller au séjour de la sainteté. Suprême modèle de courage ! À ces hommes qui ont mené une vie sainte est venue se joindre une grande foule d’élus qui, par suite de la jalousie, ont subi toutes sortes de mauvais traitements et de supplices, et qui ont donné parmi nous un exemple magnifique…
      Nous vous écrivons tout ceci, mes bien-aimés, non seulement pour vous avertir, mais pour nous exhorter nous-mêmes. Car nous sommes dans la même arène ; le même combat nous attend. Laissons donc nos vains soucis inutiles pour suivre la règle glorieuse et vénérable de notre tradition.

Ayons les yeux fixés sur ce qui est beau, ce qui est agréable aux yeux de celui qui nous a faits, ce qui est propre à le toucher. Fixons nos regards sur le sang du Christ et comprenons combien il a de valeur pour Dieu son Père, puisque, répandu pour notre salut, il a apporté au monde entier la grâce de la conversion.


Saint Irénée de Lyon

BENOÎT XVI

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 28 mars 2007

Chers frères et sœurs!

Dans les catéchèses sur les grandes figures de l’Eglise des premiers siècles, nous arrivons aujourd’hui à l’éminente personnalité de saint Irénée de Lyon. Les informations biographiques à son sujet proviennent de son propre témoignage, qui nous est parvenu à travers Eusèbe, dans le livre V de l’Histoire ecclésiastique. Irénée naquit selon toute probabilité à Smyrne (aujourd’hui Izmir, en Turquie), vers 135-140, où, encore jeune, il alla à l’école de l’Evêque Polycarpe, lui-même disciple de l’Apôtre Jean. Nous ne savons pas quand il se rendit d’Asie mineure en Gaule, mais son transfert dut coïncider avec les premiers développements de la communauté chrétienne de Lyon:  c’est là que, en 177, nous trouvons Irénée au nombre du collège des prêtres. C’est précisément cette année qu’il fut envoyé à Rome, porteur d’une lettre de la communauté de Lyon au Pape Eleuthère. La mission romaine qui permit à Irénée d’échapper à la persécution de Marc-Aurèle, dans laquelle au moins 48 martyrs trouvèrent la mort, parmi lesquels l’Evêque de Lyon lui-même, Pothin, âgé de 90 ans, mort des suites de mauvais traitements en prison. Ainsi, à son retour, Irénée fut élu Evêque de la ville. Le nouveau Pasteur se consacra entièrement au ministère épiscopal, qui se conclut vers 202-203, peut-être par le martyre.

Irénée est avant tout un homme de foi et un Pasteur. Du bon Pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l’ardeur missionnaire. En tant qu’écrivain, il poursuit un double objectif:  défendre la véritable doctrine des attaques des hérétiques, et exposer avec clarté les vérités de la foi. Les deux œuvres qui nous sont parvenues de lui correspondent exactement à ces objectifs:  les cinq livres Contre les hérésies, et l’Exposition de la prédication apostolique (que l’on peut également appeler le plus ancien „catéchisme de la doctrine chrétienne”). En définitive, Irénée est le champion de la lutte contre les hérésies. L’Eglise du II siècle était menacée par ce que l’on appelle la gnose, une doctrine qui affirmait que la foi enseignée dans l’Eglise ne serait qu’un symbolisme destiné aux personnes simples, qui ne sont pas en mesure de comprendre les choses difficiles; au contraire, les initiés, les intellectuels, – on les appelait les gnostiques – auraient compris ce qui se cache derrière ces symboles, et auraient formé un christianisme élitiste, intellectuel. Bien sûr, ce christianisme intellectuel se fragmentait toujours plus en divers courants de pensées souvent étranges et extravagants, mais qui attiraient de nombreuses personnes. Un élément commun de ces divers courants était le dualisme, c’est-à-dire que l’on niait la foi dans l’unique Dieu, Père de tous, Créateur et Sauveur de l’homme et du monde. Pour expliquer le mal dans le monde, ils affirmaient l’existence, auprès de Dieu bon, d’un principe négatif. Ce principe négatif aurait produit les choses matérielles, la matière.

En s’enracinant solidement dans la doctrine biblique de la création, Irénée réfute le dualisme et le pessimisme gnostique qui sous-évaluaient les réalités corporelles. Il revendiquait fermement la sainteté originelle de la matière, du corps, de la chair, ainsi que de l’esprit. Mais son œuvre va bien au-delà du rejet de l’hérésie:  on peut dire, en effet, qu’il se présente comme le premier grand théologien de l’Eglise, qui a créé la théologie systématique; lui-même parle du système de la théologie, c’est-à-dire de la cohérence interne de toute la foi. Au centre de sa doctrine réside la question de la „règle de la foi” et de sa transmission. Pour Irénée, la „règle de la foi” coïncide en pratique avec le Credo des Apôtres et nous donne la clé pour interpréter l’Evangile, pour interpréter le Credo à la lumière de l’Evangile. Le symbole apostolique, qui est une sorte de synthèse de l’Evangile, nous aide à comprendre ce qu’il veut dire, et la façon dont nous devons lire l’Evangile lui-même.

En effet, l’Evangile prêché par Irénée est celui qu’il a reçu de Polycarpe, Evêque de Smyrne, et l’Evangile de Polycarpe remonte à l’Apôtre Jean, dont Polycarpe était le disciple. Et ainsi, le véritable enseignement n’est pas celui inventé par les intellectuels au-delà de la foi simple de l’Eglise. Le véritable Evangile est celui enseigné par les Evêques qui l’ont reçu des Apôtres à travers une chaîne ininterrompue. Ceux-ci n’ont rien enseigné d’autre que précisément cette foi simple, qui est également la véritable profondeur de la révélation de Dieu. Ainsi – nous dit Irénée – il n’existe pas de doctrine secrète derrière le Credo commun de l’Eglise. Il n’existe pas de christianisme supérieur pour les intellectuels. La foi publiquement confessée par l’Eglise est la foi commune de tous. Seule cette foi est apostolique, elle vient des Apôtres, c’est-à-dire  de  Jésus  et  de Dieu. En adhérant à cette foi transmise publiquement par les Apôtres à leurs successeurs, les chrétiens doivent observer ce que les Evêques disent, ils doivent suivre en particulier l’enseignement de l’Eglise de Rome, prééminente et très ancienne. Cette Eglise, en raison de son origine antique, possède un caractère apostolique suprême; en effet, elle tire son origine des piliers du Collège apostolique, Pierre et Paul. Toutes les Eglises doivent être en accord avec l’Eglise de Rome, en reconnaissant en elle la mesure de la véritable tradition apostolique, de l’unique foi commune de l’Eglise. A travers ces arguments, ici brièvement résumés, Irénée réfute à leur racine même les prétentions de ces gnostiques, de ces intellectuels:  avant tout, ils ne possèdent pas une vérité qui serait supérieure à celle de la foi commune, car ce qu’ils disent n’est pas d’origine apostolique, mais est inventé par eux; en second lieu, la vérité et le salut ne sont pas le privilège et le monopole de quelques personnes, mais tous peuvent y parvenir à travers la prédication des successeurs des Apôtres, et surtout de l’Evêque de Rome. En particulier – toujours en remettant en question le caractère „secret” de la tradition gnostique, et en soulignant ses effets multiples et contradictoires entre eux – Irénée se préoccupe d’illustrer le concept authentique de Tradition apostolique, que nous pouvons résumer en trois points.

a) La Tradition apostolique est „publique”, et non pas privée ou secrète. Pour Irénée, il ne fait aucun doute que le contenu de la foi transmise par l’Eglise est celui reçu par les Apôtres et par Jésus, par le Fils de Dieu. Il n’existe pas d’autre enseignement que celui-ci. C’est pourquoi, celui qui veut connaître la véritable doctrine doit uniquement connaître „la Tradition qui vient des Apôtres et la foi annoncée aux hommes”:  tradition et foi qui „sont parvenues jusqu’à nous à travers la succession des évêques” (Adv. Haer. 3, 3, 3-4). Ainsi, succession des Evêques, principe personnel et Tradition apostolique, de même que principe doctrinal coïncident.

b) La Tradition apostolique est „unique”. En effet, tandis que le gnosticisme est sous-divisé en de multiples sectes, la Tradition de l’Eglise est unique dans ses contenus fondamentaux que – comme nous l’avons vu – Irénée appelle précisément regula fidei ou veritatis:  et parce qu’elle est unique, elle crée ainsi une unité à travers les peuples, à travers les diverses cultures, à travers les différents peuples; il s’agit d’un contenu commun comme la vérité, en dépit de la diversité des langues et des cultures. Il y a une phrase très précieuse de saint Irénée dans le livre Contre les hérésies:  „L’Eglise, bien que disséminée dans le monde entier, préserve avec soin [la foi des Apôtres], comme si elle n’habitait qu’une seule maison; de la même façon, elle croit dans ces vérités, comme si elle n’avait qu’une  seule âme et un même cœur; elle proclame, enseigne et transmet en plein accord ces vérités, comme si elle n’avait qu’une seule bouche. Les langues du monde sont différentes, mais la force de la tradition est unique et la même:  les Eglises fondées dans les Germanies n’ont pas reçu ni ne transmettent de foi différente, pas plus que celles fondées dans les Espagnes, ou encore parmi les Celtes ou dans les régions orientales, ou en Egypte ou en Libye ou dans le centre du monde” (1, 10, 1-2). On voit déjà à cette époque, nous sommes en l’an 200, l’universalité de l’Eglise, sa catholicité et la force unificatrice de la vérité, qui unit ces réalités si différentes, de la Germanie à l’Espagne, à l’Italie, à l’Egypte, à la Libye, dans la vérité commune qui nous a été révélée par le Christ.

c) Enfin, la Tradition apostolique est, comme il le dit dans la langue grecque dans laquelle il a écrit son livre, „pneumatique”, c’est-à-dire spirituelle, guidée par l’Esprit Saint:  en grec Esprit se dit pneuma. Il ne s’agit pas, en effet, d’une transmission confiée à l’habileté d’hommes plus ou moins savants, mais à l’Esprit de Dieu, qui garantit la fidélité de la transmission de la foi. Telle est la „vie” de l’Eglise, ce qui rend l’Eglise toujours fraîche et jeune, c’est-à-dire féconde de multiples charismes. Pour Irénée, Eglise et Esprit sont inséparables:  „Cette foi”, lisons-nous encore dans le troisième livre Contre les hérésies, „nous l’avons reçue de l’Eglise et nous la conservons:  la foi, par l’œuvre de l’Esprit de Dieu, comme un dépôt précieux conservé dans un vase de valeur rajeunit toujours et fait rajeunir également le vase qui la contient. Là où est l’Eglise se trouve l’Esprit de Dieu; et là où est l’Esprit de Dieu, se trouve l’Eglise et toute grâce” (3, 24, 1).

Comme on le voit, saint Irénée ne se limite pas à définir le concept de Tradition. Sa tradition, la tradition ininterrompue, n’est pas traditionalisme, car cette Tradition est toujours intérieurement vivifiée par l’Esprit Saint, qui la fait à nouveau vivre, qui la fait être interprétée et comprise dans la vitalité de l’Eglise. Selon son enseignement, la foi de l’Eglise doit être transmise de manière à apparaître telle qu’elle doit être, c’est-à-dire „publique”, „unique”, „pneumatique”, „spirituelle”. A partir de chacune de ces caractéristiques, on peut conduire un discernement fructueux à propos de l’authentique transmission de la foi dans l’aujourd’hui de l’Eglise. De manière plus générale, dans la doctrine d’Irénée la dignité de l’homme, corps et âme, est solidement ancrée dans la création divine, dans l’image du Christ et dans l’œuvre permanente de sanctification de l’Esprit. Cette doctrine est comme une „voie maîtresse” pour éclaircir avec toutes les personnes de bonne volonté l’objet et les limites du dialogue sur les valeurs, et pour donner un élan toujours nouveau à l’action missionnaire de l’Eglise, à la force de la vérité qui est la source de toutes les véritables valeurs du monde.

Fetiță, îți spun scoală-te! — Curajul credinței

Acțiunea eliberatoare a lui Isus față de poporul său este prezentată de evanghelistul Marcu prin două personaje feminine; era tipic în literatura ebraică prezentarea femeii ca figură a poporului. Aceste personaje feminine sunt anonime și sunt unite de termenul „fiică” și mai ales de numărul 12 care este numărul celor douăsprezece triburi ale Israelului. Primul personaj este fiica conducătorului sinagogii, a lui Iair, și reprezintă Israelul care este supus legii și este mort; celălalt este o femeie anonimă și reprezintă Israelul care este exclus de lege și este pe moarte…

Fetiță, îți spun scoală-te! — Curajul credinței