The Jesus story is the universe story

By Richard Rohr

The Mystery of the Cross
Sunday, April 23, 2017

It is a wisdom that none of the masters of this age have ever known, or they would not have crucified the Lord of Glory. —1 Corinthians 2:8

Jesus’ life, death, and raising up is the whole pattern revealed, named, summed up, and assured for our own lives. It gives us the full trajectory that we might not recognize otherwise. He is the map. The Jesus story is the universe story. The Universal Christ is no threat to anything but separateness, illusion, domination, and the imperial ego. In that sense, Jesus, the Christ, is the ultimate threat, but first of all to Christians. Only when we follow Jesus through his life, death and resurrection will we have any universal and salvific message for the rest of the earth.

The lead up to and the follow up from the cross is the great interpretative key that makes the core pattern clear. It’s no accident that we have made the cross the Christian logo, because in the revelation of the cross, many great truths become obvious and even overwhelming, even though we do not want to see them.

Those who “gaze upon” (John 19:37) the Crucified long enough—with contemplative eyes—are always healed at deep levels of pain, unforgiveness, aggression, and victimhood. Contemplative gazing demands no theological education, just an “inner exchange” by receiving the image within and offering one’s soul back in safe return. C. G. Jung is supposed to have said that a naked man nailed to a cross is perhaps the deepest archetypal symbol in the Western psyche. [1]

The crucified Jesus offers, at a largely unconscious level, a very compassionate meaning system for history. Without such cosmic meaning and soul significance, the agonies and tragedies of Earth feel like Shakespeare’s “sound and fury signifying nothing” or “a tale told by an idiot.” The body can live without food more easily than the soul can live without such transformative meaning.

If all our crucifixions are leading to some possible resurrection, and are not dead-end tragedies, this changes everything. If God is somehow participating in the suffering of humans and creation, instead of just passively tolerating it and observing it, that also changes everything—at least for those who are willing to “gaze” contemplatively.

We Christians are given the privilege to name the mystery rightly and to know it directly and consciously, but in many ways we have not lived it much better than other religions and cultures. All humble, suffering souls can learn this from the flow of life itself, but the Christian Scriptures named it and revealed it to us publicly and dramatically in Jesus. It all depends on whether you have “gazed” long and deep enough at the paradoxical mystery of life and death.

 

Gateway to Silence:
I am crucified with Christ.

References:

[1] See Jerry Wright, “Christ, a Symbol of the Self,” C.G. Jung Society of Atlanta Quarterly News (Fall 2001), 6-8. Jung wrote extensively about Christ as archetype; Wright’s essay offers a brief overview of key ideas and resources. Available at http://www.jungatlanta.com/articles/fall01-crist-symbol-of-self.pdf

Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Franciscan Media: 2008), 185-187

Résultat de recherche d'images pour "geronda"

Nu putem evita greselile

Oameni fiind, greselile sunt inevitabile. Poate ca am facut pe cineva sa sufere, poate ca am ranit suflete dragi, si ne pare tare rau. Dar putem totdeauna sa o luam de la capat, greselile pot fi puncte de plecare pentru o transformare. Sunt cea mai buna scoala pentru a învata sa fii mai bun, mai sensibil la durerea altcuiva, mai iubitor, mai tolerant. De aceea greselile isi au rolul lor de jucat în evolutia noastra. Sa nu ne lasam prinsi în capcana vinovatiei daca am facut în viata niste greseli. 

Because we are human beings, we cannot avoid making mistakes. We might have caused someone else to suffer, we might have offended our beloved ones, and we feel regret. But it is always possible for us to begin anew, and to transform all these kinds of mistakes. Without making mistakes there is no way to learn, in order to be a better person, to learn how to be tolerant, to be compassionate, to be loving, to be accepting. That is why mistakes play a role in our training, in our learning, and we should not get caught in the prison of culpability just because we have made some mistakes in our life.

– Thich Nhat Hanh

O glorie diferita de ce ne închipuim

„Un lucru e sigur şi se impune cu o evidenţă strigă­toare: istoria omenirii, începând cu vârstele ei cele mai îndepărtate, are un caracter tragic. Nu a rămas nică­ieri vreo urmă a unei vârste de aur, decât, desigur, în imaginarul colectiv al popoarelor.

Istoria omenească, în fond, este Babel. Turnul Babel reprezintă simbolul biblic al unei voinţe prometeice a unei puteri omeneşti unite, care degenerează în confu­zie şi împrăştiere. Uciderea lui Abel şi Turnul Babel sunt două mari imagini profetice ale istoriei omeneşti, a cărei desfăşurare apare ca o suită de lupte fratricide pentru putere între sisteme închise. Totul se petrece ca şi cum capacitatea divină de a iubi, depusă în om de la începuturi, s-ar fi prefăcut într-o forţă monstruoasă, lucrând numai pentru a domina şi a exclude.

Câteodată, e adevărat, intervine câte o surpriză feri­cită: un suflu mesianic se ridică, aducând pace şi fră­ţie, părând a croi o cale de destindere şi de înţelegere. O firavă speranţă se naşte. Se înalţă pe catarge drapele de pace. Apoi vântul îşi schimbă brusc direcţia şi izbuc­neşte o altă furtună. Pacea pe care o crezuserăm veşnică nu fusese decât un somn al conflictelor. Antagonismele reapar, ca şi excluderile. Reîncep ura, sfâşierea, cu ala­iul lor de cruzimi.

Când se porneşte o nouă avalanşă de orori, Dumne­zeu îşi regretă actul creator, ne spune Biblia: „s-a căit pentru că l-a creat pe om pe pământ şi s-a mâhnit în inima lui” (Gen 6,6). Dumnezeu ar fi putut opri trage­dia, renunţând la proiectul său grandios, prefăcând totul în pulbere. Însă Dumnezeu nu este ca omul. Gândurile sale nu sunt ca ale noastre, iar el nu iubeşte distrugerea: „… căci Eu sunt Dumnezeu… iar nu om… nu voi veni să te prăpădesc” (Os 11,9). Iubirea care a plămădit lumea, iubirea care a dorit creaţia pentru a se împărtăşi unor fiinţe distincte de sine, iubirea aceasta nu va renunţa la proiectul la temelia căruia stă venirea „Primului-născut din toată creaţia”. Dum­nezeu a văzut nenorocirea oamenilor, iar priveliştea aceasta a născut în inima lui o iubire nouă, plină de milostivire şi de duioşie. Cine ar putea măsura puterea unei asemenea iubiri? Dumnezeu a luat hotărârea de a salva ceea ce fusese pierdut.

Nu, Ziditorul nu-şi va uita măreţul proiect. Se va revela pe deplin celui pe care l-a voit şi iubit din vecie: omul, dorit ca să-i aducă lui Dumnezeu bucurie, fericire, slavă. Misiunea de a-şi mântui fraţii întru umanitate îi va reveni Fiului cel iubit; el îi va smulge din haos, din ură şi din moarte, cufundându-i în unda iubirii ce zideşte şi îndumnezeieşte: pentru ca şi ei să se poată bucura de viaţa divină, având, de asemenea, parte de plinătatea ei. Dăruindu-se neprecupeţit omului decăzut, Dumne­zeu va revărsa asupra inimii omeneşti dragostea sa milostivă; va dărui propria privire îndurătoare asupra celui rătăcit. Pe scurt, îl va trimite pe Fiul său cel iubit pentru a fi chipul omenesc al Iubirii răscumpărătoare.

De aceea a coborât Fiul unic al lui Dumnezeu în lumea noastră dezbinată şi sfâşiată. Sosirea lui fusese anunţată, însă el a apărut printre oameni fără nimic din strălucirea aşteptată: „într-o asemenea obscuritate (ceea ce lumea numeşte „a fi obscur”), scrie Pascal, încât istoricii, cei ce nu notează decât evenimentele importante ale statelor, abia dacă l-au observat”. „Glo­ria pe care venise s-o arate” era de alt ordin.”

Eloi Leclerc, Chemin de contemplation, în româneste „Cale de îndumnezeire”, ed. Sapientia

Simplicity/Simplitate

Thomas R. Kelly (1893-1941), misionar Quaker, este autorul unui volumas care figureaza printre clasicii literaturii spirituale crestine: A Testament of Devotion. O carte în care straluceste acea întelepciune perena provenita din contactul staruitor cu Duhul. Fiindca, ni se pare evident, Un Spirit Unic ne este învatator. Mai jos, descrierea facuta de Kelly “celei de-a doua simplitati”, care este scopul unei maturitati întru credinta, o credinta pe masura unui adult (adaug: care a înteles ce înseamna sa asculti de Dumnezeu):

“În fine, ultimul rod al sfintei ascultari despre care vreau sa va vorbesc e simplitatea, o simplitate de copil încrezator, cea a copiilor lui Dumnezeu. O afli dincolo de complexitate. E naivitatea care nu are nimic de-a face cu subtilitatile. Cu simplitatea aceasta începe maturizarea spirituala, dupa ce a trecut vârsta în care, cu stângacie, omul cauta Împaratia lui Dumnezeu în activismul religios. Cu toate acestea, destui ramân prinsi într-o asemenea capcana care-i opreste într-o adolescenta a sufletului… Semnul vietii simplificate este o bucurie radioasa. Stiind bine ce înseamna durerea, oamenii ajunsi la acest nivel înceteaza sa se chinuie si sa se zbata, ci îsi parcurg senin, fara graba, timpul de viata ce le e dat, cu bucuria si siguranta vesniciei. Stiind bine cât de complicate sunt problemele oamenilor, ei se îndreaptà cu hotarâre spre dragostea lui Dumnezeu, si se leaga pentru întotdeauna de El… Simplitatea acesta leaga între ele sufletele care traiesc în ascultare smerita si în închinare, stând necontenit în prezenta Celui care este Totul în toate.”

Thomas R. Kelly (1893-1941), a Quaker missionary, wrote a slender spiritual classic called A Testament of Devotion. I will quote him at length, and you will see another example of perennial wisdom. We are obviously being taught by the One Spirit. Here is Kelly’s powerful description of the second simplicity that is the goal of mature adulthood:

The last fruit of holy obedience is the simplicity of the trusting child, the simplicity of the children of God. It is the simplicity which lies beyond complexity. It is the naiveté which is the yonder side of sophistication. It is the beginning of spiritual maturity, which comes after the awkward age of religious busyness for the Kingdom of God—yet how many are caught, and arrested in development, within this adolescent development of the soul’s growth! The mark of this simplified life is radiant joy. . . . Knowing sorrow to the depths it does not agonize and fret and strain, but in serene, unhurried calm it walks in time with the joy and assurance of Eternity. Knowing fully the complexity of men’s problems it cuts through to the Love of God and ever cleaves to Him. . . . It binds all obedient souls together in the fellowship of humility and simple adoration of Him who is all in all”.

This amazing simplification comes when we “center down,” when life is lived with singleness of eye, from a holy Center where the breath and stillness of Eternity are heavy upon us and we are wholly yielded to Him. Some of you know this holy, recreating Center of eternal peace and joy and live in it day and night. Some of you may see it over the margin and wistfully long to slip into that amazing Center where the soul is at home with God. Be very faithful to that wistful longing. It is the Eternal Goodness calling you to return Home, to feed upon green pastures and walk beside still waters and live in the peace of the Shepherd’s presence. It is the life beyond fevered strain. We are called beyond strain, to peace and power and joy and love and thorough abandonment of self. We are called to put our hands trustingly in His hand and walk the holy way, in no anxiety assuredly resting in Him. [1]

Gateway to Silence:
Live simply so that others may simply live.

 

Gateway to Silence

Adapted from Richard Rohr, True Self/ False Self (Franciscan Media: 2013), discs 2 and 4 (CD).

Sharing in God’s One Spirit
Sunday, August 7, 2016
The Holy Spirit is God’s very own life shared with us and residing within us (see John 20:22). When we pray, we are steadfastly refusing to abandon this Presence, this True Self, this place that already knows we are beloved and one with God. But our false „contrived” self is so needy that we must practice living in this presence through conscious choice („prayer”) at least once, but preferably many times, every day. Contemplative prayer is „our daily bread” that keeps us nourished so we can dare to believe the Gospel, to trust the Divine Indwelling, and to remember our God-given identity. Gradually, we learn how to abide in this spacious place more and more, how to draw our strength, dignity, and solace from this Stable Source. When we live from this place of conscious unity, we are indestructible.
 
The True Self cannot really be hurt or offended. The false self–our egoic identity–is offended every few minutes. But if we notice when we take offence, and what part of us is offended (always a provisional identity), this will train us to gradually reside more and more in the Big Truth. (Most of John 14-16 circles around this message.) Thomas Keating charts conversion as a series of necessary humiliations to the false self.
 
In order to fully experience the intrinsic union we already have with God, who is Love, it seems that we need to first be love ourselves in some foundational way. We can only see what we already partly are, which is why I like to call it a mirroring process. Contemplation helps us to rest in this love; as we gradually take on the likeness of love, we will see love over there too. What you see is what you are. That’s why Jesus absolutely commanded us to love. This is necessary for the mirroring process to begin! Our inner state of love is alone able to receive and reflect the ultimate outer Love (2 Corinthians 3:18).
 
Sometimes people will come up to me and say, „Oh, Richard, you’re so loving!” But I know I’m not–and I know they are! They are seeing themselves in me. Spirit recognizes Spirit. To know the Truth, one must somehow be abiding in that Truth, and the deepest Truth of every human is Love, as we are created in the image and likeness of an infinitely Loving God (Genesis 1:26-27), which Christians call Trinity.
 
If we are in a state of negativity, what Julian of Norwich calls „contrariness,” we won’t be love or see love. We must watch for this contrariness–we all experience it quite frequently–and nip it in the bud. This contrary self often takes three forms: comparison (common in the female); competition (common in the male); and contrariness or oppositional energy (common in all of us). Our false self is actually relieved and empowered when it has something to oppose. The clearest identifier of untransformed people is that they are living out of oppositional energy, with various forms of comparing or competing, judging and critiquing. As long as we do this, we never have to grow up; we just show howothers are wrong or inferior.
The True Self needs none of these games to know who it is. It is a child of God, sharing in God’s own Spirit, and its energy is foundationally positive and generative.

 

Gateway to Silence

God in me loves God in everything.

Elie Wiesel: témoignage

http://www.lavie.fr/religion/judaisme/elie-wiesel-je-me-suis-eleve-contre-dieu-mais-je-ne-l-ai-jamais-renie-25-01-2012-74363_19.php

« J’avais 15 ans. Hagard, désorienté, ombre parmi les ombres, j’étais parqué dans le wagon à bestiaux où régnait une odeur fétide. Tenaillé par la faim, je scrutais le visage de mes parents, mon cœur battait à se rompre. J’entends encore la respiration saccadée de ma petite sœur ­Tzipora et les hurlements hystériques d’une femme devenue folle. Après quatre jours, le train ralentit. Par la lucarne, j’aperçus des barbelés à l’infini. Nous étions à Auschwitz. Les cris des SS retentissaient de toutes parts. « Restons ensemble », dit ma mère. Nous nous tenions fermement par le bras. Un ordre bref fut lancé : hommes d’un côté, femmes de l’autre. Je restai avec mon père, tandis que ma mère et mes sœurs partaient dans une autre direction. Je les vois encore s’éloigner vers les immenses cheminées alimentées par des êtres vivants, ignorant que je ne les reverrais jamais.

L’ombre de ces trains nocturnes, qui traversèrent le continent dévasté, continue de me hanter. Ils symbolisent la progression inexorable vers l’agonie et la mort des multitudes juives. Aujourd’hui encore, chaque fois que j’entends un train siffler, quelque chose en moi se fige.

« Je n’ai jamais cessé de prier »

J’ai grandi à Sighet, petite ville de Transylvanie où mes parents tenaient une épicerie. Dès mon jeune âge, j’ai appris l’hébreu classique, je me suis plongé dans la Torah, le Talmud et le Midrash. À 13 ans, j’écrivais des commentaires bibliques. Je me souviens de mes premières extases religieuses quand, avec mes amis de la yeshiva, nous recevions de nos maîtres les clés pour ouvrir les portes secrètes des vérités mystiques. À cette époque, je rêvais d’enseigner et d’éclaircir les textes sacrés. Si je n’avais pas été déporté, je serais sans doute devenu un talmudiste sans histoire. Depuis l’éveil de ma conscience, je ne vivais que pour Dieu. C’était Lui, mon ancre, qui faisait et défaisait les choses, les événements et les êtres. Il était le sens de ma vie, la justification de tout.

La suite, je l’ai racontée dans la Nuit. Les mots ont-ils cependant assez de force pour décrire cet univers dément et froid où des enfants ahuris et des vieillards épuisés venaient pour ­mourir ? Et la disparition de ma petite sœur, tuée avec sa mère la nuit même de leur arrivée ? Et cette odeur de chair brûlée qui empestait l’air ? Et les nourrissons jetés vivants dans des brasiers brûlants ? Et les râles d’agonie, venus d’outre-tombe, s’élevant des baraques où les corps s’entassaient ?

Comment ne suis-je pas devenu fou, dans cette antichambre de l’enfer, plongé dans la peur et les coups, les hurlements des kapos, les aboiements de leurs chiens ? Malgré l’horreur, je n’ai jamais cessé de prier. Le samedi, tout en portant des pierres, je fredonnais les cantiques du sabbat. Était-ce pour plaire à mon père, lui montrer que je restais juif même dans ce royaume maudit voué à leur disparition ? Je n’avais alors pas la force de me plonger dans des méditations théologiques : la ration quotidienne de pain – sera-t-elle d’un centimètre plus mince ou plus épaisse ? – était le centre de mes soucis. La peur des coups dépassait celle du ciel. Sur ce plan, l’ennemi avait emporté une victoire : c’était autour des SS, non de Dieu, que s’ordonnait notre univers.

« Aimer Dieu, l’interroger, le plaindre… »

Ma révolte est venue après la guerre quand j’étudiais la philosophie à Paris. Pour mon ami Primo Levi, le problème de la foi après Auschwitz se pose en termes simples : ou Dieu est Dieu, donc tout-puissant, donc coupable d’avoir laissé faire les assassins ; ou sa puissance est limitée, et alors, il n’est pas Dieu. Ce raisonnement m’interpellait. Tout mon être protestait : puisque Dieu est partout, où était-Il pendant l’Holocauste ? Enfant, je Le situais ­uniquement dans le bien, le sacré, dans ce qui rend l’homme digne de salut. Après avoir vécu le mal absolu, pourquoi continuer à sanctifier Son nom ? Parce qu’Il avait fait brûler des milliers d’enfants dans des fosses ? Parce que, dans Sa grande puissance, Il avait créé Auschwitz et tant d’autres usines de la mort ?

Si je me suis élevé contre la justice de Dieu, je ne L’ai jamais renié. Ma colère s’est toujours élevée à l’intérieur de la foi. En revanche, je n’ai cessé de chercher des raisons à Son silence. La mystique juive parle ainsi des éclipses de Dieu, qui se retire pour laisser sa création s’affirmer. L’un de mes maîtres talmudistes m’indiqua un jour une autre perspective : s’il faut aimer Dieu, L’interroger même, on peut aussi Le plaindre. „Sais-tu, me demanda-t-il,quel personnage biblique est le plus tragique ? C’est Dieu, dit-il, Lui que ses créatures déçoivent et accablent si souvent.” Il me montra alors un passage midrashique qui traite de la première guerre civile de l’histoire juive causée par une banale querelle de ménage ; et Dieu, là-haut, pleure sur son peuple, comme pour dire : „Qu’avez-vous donc fait de mon œuvre ?” Alors, au temps de Treblinka et d’Auschwitz, les larmes de Dieu ont peut-être redoublé – et on peut L’invoquer non seulement avec indignation, mais aussi avec tristesse et compassion. Toutes ces questions restent ouvertes. S’il y a une réponse, je ne la connais pas. Bien plus : je refuse de la connaître. Six millions d’humains morts dans les camps, cela doit rester à jamais une question ! »

Ultime fragmente

Dintr-un interviu al lui Dan C. Mihăilescu despre Matei Calinescu

http://www.news.ro/cultura-media/interviu-dan-c-mihailescu-despre-matei-calinescu-

Am citit în ultimii vreo trei, patru ani cărţi scrise de bolnavii de cancer şi care erau în drum spre moarte, dar aveau undeva şi nădejdea că „poate Dumnezeu o să ne mai dea un timp”. Niciuna dintre aceste cărţi nu era deprimantă, nu era îngrozitoare, nu era apăsătoare, fiindcă însuşi gestul de a-ţi face o grafo-terapie, de a ieşi dinăuntrul tău, pentru că boala este o captivitate, în boală stai într-o carceră, intră diavolul, sau, mă rog, umbra, răul înăuntrul tău şi te închide. Or faptul că eşti înăuntrul tău, neputând să zbori, să dansezi, să faci film, ori pictezi ceva şi îţi verşi obsesiile, ori te apuci să scrii. Simplul fapt că te dublezi, că te dualizezi, mâna ta se întinde către foaie, te face să îţi regizezi propriul tău spectacol. Or un spectacol când îl faci nu poate fi negru, nu poţi fi deprimat, tu eşti regizor, tu eşti zeu, tu eşti Dumnezeul bolii tale şi începi să exorcizezi demonii bolii dinăuntrul tău.

Adaug ca exista, in franceza, o marturie exceptionala despre trairea unui cancer in faza terminala, cea a Christianei Singer.

Derniers fragments d’un long voyage, éditions Albin Michel, 2007

Marie de Hennezel : Son livre m’a totalement bouleversée. Il y a, d’une part, ce récit tellement poignant et vrai de sa maladie ; et d’autre part, cette maîtrise magnifique de la langue, cette capacité à mettre des mots justes sur ce qu’elle vit. Sans vouloir ôter à son expérience ce qu’elle a d’unique, elle m’a confirmé ce que d’autres m’ont appris, du temps où j’accompagnais des personnes en fin de vie : le propre de l’humain est qu’il est habité d’une force spirituelle qui lui permet de surmonter les pires épreuves. Christiane Singer nous le jure : « Quand il n’y a plus rien, il n’y a plus que l’amour. »

On est frappés par l’intensité de ses souffrances…

C’est là que réside le caractère d’authenticité de ce témoignage : Christiane Singer ne faisait pas l’impasse sur l’enfer de la souffrance, sur la tristesse de certains jours, sur son « potentiel de ressentiment ». Elle ne marchandait pas avec la maladie. Elle avait décidé, dès qu’elle en avait appris la gravité, de la vivre pleinement. Les moments difficiles alternaient donc avec des instants de grand bonheur, de joie, d’émerveillement. Puis, au fil des pages, la sérénité et le sentiment de liberté n’ont cessé de grandir. Pour elle, terminer ce livre a été un grand moment de bonheur : elle avait tenu le contrat qu’elle avait passé avec elle-même, celui de témoigner, chose qu’elle a fait toute sa vie à travers ses livres et ses conférences. Pour moi, c’est le livre d’un maître. Il a la même qualité et la même portée pour notre monde que le journal d’Etty Hillesum (Son journal,Une vie bouleversée (Points, 1995), qu’elle débute à 27 ans, en 1941, évoque notamment son évolution spirituelle au cours des derniers mois de sa vie – elle est morte à Auschwitz en 1943).

Mai amintesc si de ultimul interviu, exceptional si el, al lui Tiziano Terzani. Very, very impressing.